Alles sal die mense vergewe kan word, al die sondige lastertaal wat hulle praat.   Wie egter teen die Heilige Gees laster, word tot in ewigheid nie vergewe nie maar bly ewig skuldig aan die sonde."